Dekorator

Akcesoria

Silniki do rolet


SILNIKI AXIS i AXIS SMALL

Silniki te posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe ustawiane pokrętłem tak, aby roleta rozwijała się i zwijała do żądanej pozycji. Do sterowania stosuje się przełącznik żaluzyjny (obrotowy) lub, po podłączeniu silnika, do centralki sterującej z odbiornikiem zdalnego sterowania, sterowanie bezprzewodowe (pilot zdalnego sterowania) i pogodowe.

SILNIK NEMO SMALL

To silnik z wbudowanym mikroprocesorem, który kontroluje pracę silnika. Cechy charakterystyczne to:

 -  elektroniczny wyłącznik pozycji krańcowych ustawiany za pomocą pilota zdalnego sterowania,
 -  odbiornik zdalnego sterowania radiowego w standardzie.

W roletach REFLEKSOL 76, przy wariancie sterowania bezprzewodowego, silniki NEMO SMALL umożliwiają szybszy i prostszy montaż rolet, niż w przypadku zastosowania silników AXIS SMALL z osobną centralką. Dodatkowe przewody sterujące instalowane w silniku NEMO SMALL pozwalają na podłączenie czujnika pogodowego oraz sterowanie roletą "krok po kroku" za pomocą przełącznika zwiernego (typu dzwonkowego).

SILNIK RATIO

Podobnie jak silnik AXIS posiada mechaniczne wyłączniki krańcowe, ale także, co jest bardzo istotne, wbudowany odbiornik zdalnego sterowania radiowego. Umożliwia to obsługę rolety poprzez nadajnik zdalnego sterowania; pozwala na podłączenie przewodowego lub radiowego czujnika pogodowego oraz sterowanie roletą za pomocą przełącznika zwiernego.

 

AXIS, RATIO AXIS SMALL, NEMO SMALL PRZEŁĄCZNIK OBROTOWY

Sterowanie krok po kroku (step-by-step)


Silnikami podłączonymi do centralki REM C0 lub silnikami NEMO SMALL i RATIO z centralką wbudowaną można sterować stosując łącznik zwierny. Kolejne trzy naciśnięcia łącznika zwiernego powodują rozwijanie, zatrzymanie i zwijanie się rolety. Przewody sterowania krokowego można łączyć równolegle i sterować jednocześnie kilkoma urządzeniami niezależnie i grupowo.

 

Silnik do żaluzji fasadowych

Piloty zdalnego sterowania


- Jednakowe piloty zdalnego sterowania ERGO 1 i MONOTEL, LUMEROTEL umożliwiają sterowanie jednym urządzeniem lub grupą urządzeń jednocześnie, pilot LUMEROTEL umożliwia wyłączenie reakcji na czujnik słoneczny.
- Pilot czterokanałowy ERGO 4 umożliwia niezależne sterowanie czterema urządzeniami oraz wyłączanie reakcji na czujnik słoneczny.
- Pilot pięciokanałowy VARIOTEL umożliwia niezależne sterowanie pięcioma urządzeniami.
- Pilot pięciokanałowy VARIOTEL PLUS umożliwia niezależne sterowanie pięcioma urządzeniami oraz wyłączenie reakcji na czujnik słoneczny.
- Pilot dziesięciokanałowy VARIOTEL PLUS 10 umożliwia niezależne sterowanie dziesięcioma urządzeniami oraz wyłączenie reakcji na czujnik słoneczny.
- Pilot pięciokanałowy TEMPOTEL umożliwia niezależne sterowanie pięcioma urządzeniami i programowanie czasu otwarcia i zamknięcia oraz wyłączenie trybu automatycznego, co pozwala wyłączyć reakcję na czujnik słoneczny.
- Pilot sześciokanałowy ERGO 6 umożliwia niezależne sterowanie sześcioma urządzeniami, łączenie ich w grupy i jednoczesne sterowanie grupą urządzeń.
- Pilot sześciokanałowy PLANOTIME umożliwia niezależne sterowanie sześcioma urządzeniami i programowanie czasu otwarcia i zamknięcia oraz wyłączanie reakcji na czujnik słoneczny.

 

Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzji

Sterowanie pogodowe


Zastosowanie czujnika siły wiatru i natężenia światła słonecznego umożliwia automatyczne zwijanie lub rozwijanie rolety lub żaluzji odpowiednio do warunków klimatycznych, tzn. przy silnym słońcu rozwijanie, a przy zbyt silnym wietrze zwijanie.

Dla czujników podłączonych do centralek, informacja o prędkości wiatru i intensywności światła jest odczytywana przez centralki (zewnętrzne lub wbudowane w silnik) i kiedy ich wartości przekroczą zaprogramowany poziom uaktywnia się odpowiednia funkcja. Do zaprogramowania poziomów czułości czujników pogodowych TEMPUS i TEMPUS S niezbędne jest posiadanie nadajnika zdalnego sterowania ERGO. Do włączenia reakcji czujnika wiatrowo - słonecznego na słońce można stosować przełącznik uniwersalny lub pilot czterokanałowy ERGO 4.

Czujnik AERO współpracuje wyłącznie ze sterownikiem AEROTEC.

Czujniki pogodowe dostępne są również w wersji bezprzewodowej, tzn. komunikują się z odbiornikami drogą radiową. Czujnik taki należy przypisać do odbiornika zdalnego sterowania (jednego lub kilku) w sposób analogiczny jak dodatkowe nadajniki zdalnego sterowania.

Czujnik pogodowy TEMPUS S-RADIO, AERO 868 PLUS, VENTRO 868 i SENSERO 868 AC PLUS wymagają zasilania 230 V. Natomiast czujniki AERO 868, AERO 868 PLUS, VENTRO 868 posiadają wbudowaną baterię słoneczną.

Zmianę poziomu czułości na wiatr i słońce ustawiamy w czujniku dla TEMPUS S-RADIO przyciskiem, a w czujniku rodziny AERO i SENSERO pokrętłami. W czujnikach serii SENSERO zastosowano pomiar prędkości wiatru za pomocą czujnika bez elementów ruchomych, w pozostałych czujnikach zastosowano anemomentr czaszowy.

Czujniki pogodowe sterują pracą silników wyłącznie za pośrednictwem centralek sterujących, dlatego przy zakupie czujnika pogodowego w zestawie powinna się znaleźć odpowiednia centralka sterująca z silnikiem lub silnik, który ma wbudowaną centralkę sterującą.

 

Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzji
© DEKORATOR 20-129 Lublin ul. Kalinowszczyzna 46, tel/fax: 81 747 07 04, tel: 81 747 66 33, mobile 508 11 22 11