Dekorator

AkcesoriaSilnik do żaluzji fasadowych


Silniki te posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe ustawiane przyciskiem. Po ustawieniu, żaluzja rozwija się i zwija do żądanej pozycji. Do sterowania stosuje się przełącznik żaluzyjny (obrotowy) lub, po podłączeniu silnika do odbiornika zdalnego sterowania radiowego, sterowanie bezprzewodowe i pogodowe.

 


Silnik do żaluzji fasadowychOdbiorniki zdalnego sterowania


Silnik AXIS lub AXIS SMALL może być sterowany za pomocą pilota zdalnego sterowania i czujnika pogodowego, jeśli jest podłączony do centralki z odbiornikiem zdalnego sterowania:

- REM C0 – centralka sterująca z odbiornikiem zdalnego sterowania. Współpracuje z pilotami zdalnego sterowania ERGO i PLANOTIME, czujnikami pogodowymi wiatrowymi TEMPUS, wiatrowo-słonecznymi TEMPUS S, wiatrowo-słonecznymi radiowymi TEMPUS S-RADIO oraz z przełącznikiem zwiernym do sterowania krok po kroku.
- REM C1 - odbiornik zdalnego sterowania do montażu przelotowego. Współpracuje z nadajnikami zdalnego sterowania ERGO i PLANOTIME, czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym TEMPUS S-RADIO.
- COMBIO 868 RM - odbiornik zdalnego sterowania do montażu przelotowego. Współpracuje z nadajnikami zdalnego sterowania MONOTEL, VARIOTEL, VARIOTEL PLUS10 i TEMPOTEL oraz z czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym AERO 868.

 


Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzjiSterowanie krok po kroku (step-by-step)


Silnikami podłączonymi do centralki REM C0 lub silnikami NEMO SMALL i RATIO z centralką wbudowaną można sterować stosując łącznik zwierny. Kolejne naciśnięcia łącznika zwiernego powoduje kolejno: rozwijanie rolety, zatrzymanie, zwijanie, zatrzymanie itd. Przewody sterownia krokowego można łączyć równolegle i sterować jednoczenie kilkoma urządzeniami niezależnie i grupowo.

 


Silnik do żaluzji fasadowychOdbiorniki zdalnego sterowania do żaluzji


Silnik do żaluzji fasadowych może być sterowany za pomocą pilota zdalnego sterowania i czujnika pogodowego, jeśli jest podłączony do centralki z odbiornikiem zdalnego sterowania:

-  REM C1V - odbiornik zdalnego sterowania do montażu przelotowego do żaluzji fasadowych. Współpracuje z nadajnikami zdalnego sterowania ERGO i PLANO TIME, czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym TEMPUS S-RADIO
-  COMBIO 868 JA - odbiornik zdalnego sterowania do żaluzji fasadowych. Współpracuje z pilotami zdalnego sterowania MONOTEL, VARIOTEL, VARIOTEL PLUS10 i TEMPOTEL oraz z czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym AERO 868

 


Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzjiPiloty zdalengo sterowania


- Jednakowe piloty zdalnego sterowania ERGO1 i MONOTEL, LUMEROTEL umożliwiają sterowanie jednym urządzeniem lub grupą urządzeń jednocześnie, pilot LUMEROTEL umożliwia wyłączenie reakcji na czujnik słoneczny.
- Pilot czterokanałowy ERGO4 umożliwia niezależne sterowanie czterema urządzeniami oraz wyłączanie reakcji na czujnik słoneczny.
- Pilot pięciokanałowy VARIOTEL umożliwia niezależne sterowanie pięcioma urządzeniami. - Pilot pięciokanałowy VARIOTEL PLUS umożliwia niezależne sterowanie pięcioma urządzeniami oraz wyłączenie reakcji na czujnik słoneczny.
- Pilot dziesięciokanałowy VARIOTEL PLUS10 umożliwia niezależne sterowanie dziesięcioma urządzeniami oraz wyłączenie reakcji na czujnik słoneczny.
- Pilot pięciokanałowy TEMPOTEL umozliwia niezależne sterowanie pięcioma urządzeniami i programowanie czasu otwarcia i zamknięcia oraz wyłączenie trybu automatycznego, co pozwala wyłączyć reakcję na czujnik słoneczny.
- Pilot sześciokanałowy ERGO6 umożliwia niezależne sterowanie sześcioma urządzeniami, łączenie ich w grupy i jednoczesne sterowanie grupą urządzeń.
- Pilot sześciokanałowy PLANOTIME umożliwia niezależne sterowanie sześcioma urządzeniami i programowanie czasu otwarcia i zamknięcia oraz wyłączanie reakcji na czujnik słoneczny.

 


Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzjiSterowanie pogodowe


Zastosowanie czujnika siły wiatru i natężenia światła słonecznego umożliwia automatyczne zwijanie lub rozwijanie rolety lub żaluzji odpowiednio do warunków klimatycznych: przy silnym słońcu rozwijanie, a przy zbyt silnym wietrze zwijanie.

Dla czujników podłączonych do centralek, informacja o prędkości wiatru i intensywności światła jest odczytywana przez centralki (zewnętrzne lub wbudowane w silnik) i kiedy ich wartości przekorczą zaprogramowany poziom uaktywnia się odpowiednia funkcja. Do zaprogramowania poziomów czułości czujników pogodowych TEMPUS i TEMPUS S niezbędne jest posiadanie nadajnika zdalnego sterowania ERGO. Do włączenia reakcji czujnika wiatrowo-słonecznego na słońce można stosować przełącznik uniwersalny lub pilot czterokanałowy ERGO4.

Czujnik AERO współpracuje wyłącznie ze sterownikiem AEROTEC.

Czujniki pogodowe dostępne są róznież w wersji bezprzewodowej - komunikują się z odbiornikami drogą radiową. Czujnik taki należy przypisać do odbiornika zdalnego sterowania (jednego lub kilku) w sposób analogiczny jak dodatkowe nadajniki zdalnego sterowania.

Czujnik pogodowy TEMPUS S-RADIO, AERO 868 PLUS VENTRO 868 i SENSERO 868 AC PLUS wymagają zasilania 230V. Natomiast czujniki AERO 868, AERO 868 PLUS, VENTRO 868 posiadają wbudowaną baterię słoneczną.

Zmianę poziomu czułości na wiatr i słońce ustawiamy w czujniku: dla TEMPUS S-RADIO przyciskiem, a w czujniku rodziny AERO i SENSERO pokrętłami. W czujnikach serii SENSERO zastosowano pomiar prędkości wiatru za pomocą czujnika bez elementó ruchomych, w pozostałych czujnikach zastosowano anemomentr czaszowy.

Czujniki pogodowe sterują pracą silników wyłącznie za pośrednictwem centralek sterujących, dlatego przy zakupie czujnika pogodowego w zestawie powinna się znaleźć odpowiednia centralka sterująca z silnikiem lub silnik, który ma wbudowaną centralkę sterującą.

 


Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzji
© DEKORATOR 20-129 Lublin ul. Kalinowszczyzna 46, tel/fax: 81 747 07 04, tel: 81 747 66 33, mobile 508 11 22 11